Sanktionsavgift ifrån arbetsmiljöverket

237.300 SEK, det är mycket pengar för ett litet företag. Visst, vi har gjort fel, inget snack om saken. Men beloppet att betala, det tål att diskuteras. Man kan ju se det på två sätt, det ena är att det är bra och vettigt med höga sanktionsavgifter för att på så sätt tvinga och skrämma företag till att verkligen vara pålästa på lagar och regler eller kanske framförallt för att företag inte skall strunta i att följa reglerna. Men det kan också skrämma vanligt folk ifrån att vilja starta ett företag, för att det helt enkelt är för svårt att vara påläst på varenda lag som man måste följa som egenföretagare. Det mesta säger sig självt tycker jag, sunt förnuft helt enkelt. Riktigt så lätt är det inte alla gånger. Inte i detta fallet med denna lagen.

I Sverige är det förbjudet att jobba natt

Skojar du eller frågar folk mig när jag säger att så är det. Det kan inte vara sant säger de sedan då jag står på mig. Du vet Volvo där vill alla jobba natt, SKF och alla nattklubbar då. Du måste vara mer påläst gå inte på den lätte, självklart får man jobba natt om man vill. Men så är inte fallet, hur är det på riktigt?

Man kan avtala bort en lag med kollektivavtal

Ja, du hörde rätt. Man kan avtala bort en lag med kollektivavtal, låt dessa ord sjunka in. I mitt huvud så skulle detta inte kunna vara möjligt. En lag är en lag och alla är vi lika inför lagen, förutom Kungen då. Men det är alltså fullt möjligt för ett företag att avtala bort arbetstidslagen (ATL) med lämpligt fackförbund. Vilka andra lagar kan man avtala bort? Ingen aning, men det kanske man borde ta reda på.

Arbetsmiljöverket kom på besök

Hjärtligt välkomna, ni har varit här på besök innan och det gick fint. De hade föranmält att de ville komma och inspektera ett av mina företag, Vuxenkul AB. Men de ringde några dagar innan och ville inspektera Vuxenkul AB i butiken på Färgfabriksgatan 3 alltså i ett annat företags lokaler, jag påpekade att så kan vi inte göra utan Vuxenkul AB skall man inspektera i Vuxenkuls AB´s lokaler. De kom till företaget den 20 februari 2019 och gjorde inspektionen, anmärkte på några småsaker som vi rättade till under tiden till de skulle komma på återbesök. De kom sedan på återbesök och vi fick godkänt för det vi rättat till. Nu åter till den 20 februari, efter att de gjort klart inspektionen så ville de hemskt gärna prata om mitt andra företag, O & P Video AB detta utan att skicka en föranmälan innan. Då påtalade jag att jag inte fått någon föranmälan för detta och då blev inspektörerna lite obekväma, men jag sa att visst vi kan prata om det andra företaget med för jag förstår att utfallet blir det samma ändå, lika bra att få det överstökat med en gång. Inspektören påtalade då att hon kunde ordna en akut formell förnamälan på studs innan vi började samtalet, men jag sa att det inte behövdes. Vi kan pratas vid ändå och det gjorde vi. Ingen idé att krångla till det om det inte behövs.

Summan av det hela

Blev att jag då fick reda på att vi hade brutit mot Arbetstidlagen (ATL) och att vi skulle få ett datum satt till där vi inte längre kunde ha nattarbetande personal. Detta datumet blev senare bestämt till den 26 juni och skulle vi bryta mot detta så skulle vi påföras ett vite om 475.000 SEK. Detta gjorde att vi alltså stängde igen för nattöppet efter denna tid. Alltså slipper vi att betala vitet, dock så måste vi betala en sanktionsavgift för den tid vi haft nattöppet en summa som bestämdes till 237.300 SEK. Arbetsmiljöverket har valt att bara gå ett år tillbaka i tiden men de har haft möjlighet att gå 5 år tillbaka i tiden om de velat. Det är väl generöst i sig, problemet är att beloppet att betala ändå blir oskäligt högt. Men det kan man ju ha olika åsikter om. Arbetsmiljöverket kan också om deras goda vilja finns till viss del nedsätta eller helt nedsätta detta belopp. Alltså kan de om de vill sätta ned beloppet till 0.

 

sanktionsavgift arbetsmiljöverket

Hur räknar Arbetsmiljöverket ut avgiften?

Jo, först börjar de med att räkna ut hur många timmar nattarbete jag haft anställd personal på och sedan multiplicerar de dessa timmar med 1% av prisbasbeloppet som gällde då överträdelsen skedde. År 2018 var prisbasbeloppet 45.500 SEK så det blir alltså 455 kronor multiplicerat med antalet timmar man haft otillåten anställd personal på.

Hur känner jag inför detta?

Jag känner mig rätt neutral till det hela, jag har av okunskap gjort fel jag bör och skall då också ta ansvar över detta. Helt klart. Sedan tycker jag att avgiften är i överkant men kan samtidigt känna att det är bra att det blir kraftiga konsekvenser om man gör fel, detta borde övriga rättssverige anamma, men det är en helt annan fråga. Vidare tycker jag att det är nästintill skandal att det skall ta ett år innan man får reda på hur mycket man skall betala i avgift. Jag har levt i över 1 års tid med pressen att avgiften skulle bli så hög att den skulle tvinga mig i konkurs. Det talades i början om att avgiften kunde bli miljoner. Detta skapar inte en bra arbetsmiljö vare sig för mig själv eller mina anställda. Detta tros att jag gjort allt för att vara arbetsmiljöverket till lags och rättat mig efter deras beslut. 

Teckna kollektivavtal då

Som sagt så har man följande alternativ om man vill ha nattanställd personal

  • Verka i någon av de branscher som lyder under direktundantaget, så som restaurang
  • Dispens ifrån arbetsmiljöverket
  • Teckna kollektivavtal och där igenom avtala om att få ha nattanställd personal

Problemet för oss är att vi inte kan använda oss av någon av ovanstående punkter. För det första är vi ingen restaurang, gällande dispens ifrån arbetsmiljöverket där har vi ansökt 2 gånger men fått avslag vid båda tillfällena. Och så långt tycker jag att allt är godtagbart. Det jag inte tycker är godtagbart är att inget fackförbund vill teckna ett avtal med oss. Visst vi klarar oss ändå utan att ha nattöppet och ett kollektivavtal. Men många av våra branschkollegor måste av olika skäl bedriva sin verksamhet nattetid, och dessa lider jag verkligen med och uppmanar härmed fackförbunden att tänka om. Mer om vår resa med att teckna kollektivavtal kan vi ta i ett senare blogginlägg.

Denna artikel är inte skriven för att skuldbelägga någon utan skall ses som en start på en debatt för att skapa samma förutsättningar i vår bransch som i alla andra. Tack för ordet.

Christian Nilsson ägare av Vuxenkul.se

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

3 509 Responses