Förhållningsregler i Coronatider

FÖRHÅLLNINGSREGLER I CORONATIDER

På grund av regeringens ändrade regler för restauranger så inför vi nu dessa regler:

• Håll avstånd till dina medmänniskor, ca 2 meter
• Sprita dina händer innan du går in i bion
• Sprita området där du suttit
• Tvätta och sprita dina händer efter toalettbesök
• Uppehåll dig inte i kassaområdet mer än när du betalar
• Hosta och nys i armvecket

Med dessa regler kommer vi långt, så hoppas vi att allt snar är som vanligt igen.

Med vänlig hälsning, Christian (ägaren)

2 085 Responses